Tokenizasyonun Amacı

Yapay Zeka ile Yazarlık Yardımı

Doğal Dil İşleme (DDİ), bilgisayarların insan dilini anlayabilmesini ve işleyebilmesini sağlayan bir yapay zeka alt alanıdır. DDİ'nin önemli bir bileşeni olan tokenizasyon, bir metni daha küçük dilimlere veya "token"lara ayırarak dilin anlamını ve yapısını anlamaya yönelik bir çalışmadır.

Tokenizasyonun temel amacı, bir cümleyi veya metni daha küçük parçalara bölmektir. Bu parçalar, daha kapsamlı metin analizleri için daha kolay işlenebilir ve anlamları daha iyi anlaşılabilir hale getirir. Tokenizasyonun birden çok seviyesi vardır: kelime bazında, kelime-n-gram düzeyinde, karakter bazında veya cümle bazında olabilir.

Türkçe tokenizasyonu için benzersiz zorluklar vardır. Türkçe, birçok ek ve bağlaç içeren zengin bir dil yapısına sahiptir. Bu nedenle, Türkçe metinleri parçalamak, kelime düzeyinde bile zorluklarla doludur. Türkçede, bazı kelimeler diğer kelimelere eklenerek veya değiştirilerek türetilir. Bu eklerin veya değişikliklerin, cümledeki bir kelimeyi veya kelimenin yapısını değiştirebileceği için, tokenizasyon süreci doğru bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Örneğin, "kitaplarımızdaki" kelimesi Türkçede "kitap" kelimesine "-larımızdaki" eki eklenerek türetilir. Ancak, tokenizasyon sürecinde bu ekleri ayrı tokenlar olarak ele almamız gerekmektedir. Bu şekilde, "kitaplar" ve "-larımızın" gibi iki ayrı token elde ederiz.

Türkçe tokenizasyonunun bir başka zorluğu da kelime-n-gram seviyesinde ortaya çıkar. Türkçede bir kelimenin iki parçadan oluşabilme olasılığı vardır. Örneğin, "demek istiyor" ifadesi Türkçede "demek" ve "istiyor" olarak iki ayrı kelime olarak kullanılabilir. Bu nedenle, tokenizasyon sürecinde bu iki ayrı kelimeyiz doğru bir şekilde belirlemek önemlidir.

Tokenizasyon, Türkçe metinlerin daha anlaşılır ve daha kolay işlenebilir olduğu parçalara ayrılmasını sağlar. Bu parçalar, bir metnin daha derinlemesine analiz edilmesi için kullanılabilir. Örneğin, dil modelleri veya metin sınıflandırma gibi işlemler için daha iyi bir girdi sunarlar.

doğal dil işleme alanında tokenizasyon, bir metni daha küçük parçalara ayırma işlemidir. Türkçe tokenizasyonu, Türkçe'nin zengin dil yapısı nedeniyle özel zorluklar sunar. Ancak doğru bir şekilde yapıldığında, Türkçe metinlerin daha iyi anlaşılmasını ve işlenmesini sağlayabilir."


Doğal Dil İşleme Tokenizasyon Amacı Türkçe Kelime İşleme Dilbilim İşaretleyici.
Whatsapp ile görüş