Geri yayılım algoritması ve hatayı geri yayma

Yapay Zeka ile Yazarlık Yardımı

Derin Öğrenme, makine öğrenmesinin alt kolu olan yapay sinir ağlarına dayalı bir tekniktir. Bu teknik, birçok katmana sahip olan ve büyük miktarda veriyi işleyebilen yapay sinir ağları kullanarak karmaşık problemleri çözmeyi hedefler.

Geri yayılım algoritması, derin öğrenme sürecindeki en önemli adımlardan biridir. Bu algoritma, ağın çıktılarını hedef çıktılarla karşılaştırarak bir hatayı hesaplar ve bu hatayı ağın içine geri yayarak ağı eğitir. Ağın hata oranını minimize etmek için, ağırlık ve bias değerleri güncellenir.

Bu algoritma, kısmen doğrusal olmayan işlemleri de içerebilen yapay sinir ağlarını etkin bir şekilde eğitebilir. Algoritma, ağın her bağlantısı için bir gradyan hesaplar ve bu gradyanı her bir ağırlık ve bias değerine uygular. Bu gradyanlar, geriye doğru yayılım süreciyle ağın içine iletilir ve ağırlık ve bias değerlerinin optimal değerlere yaklaşmasını sağlar.

Ancak derin öğrenme sürecinde hatanın geri yayılması sadece geri yayılım algoritmasının kullanılmasıyla tamamlanmaz. Hatanın etkili bir şekilde geri yayılması için hatayı geri yayma tekniği kullanılır. Hatayı geri yayma, ağın her bir katmanında geri dönüş aktivasyonları kullanarak hatanın geriye doğru iletilmesini sağlar.

Hatayı geri yayma tekniği, bir katmandaki hatayı bir önceki katmana geriye doğru iletmek için aktivasyon fonksiyonun türevini kullanır. Her katmandaki hata, o katmandaki aktivasyonları kullanarak hesaplanır ve bir sonraki katmana geriye doğru iletilir. Bu şekilde hatanın her katmana geri yayılması sağlanır.

Yani derin öğrenme sürecinde geri yayılım algoritması, ağın her bir katmanında hatayı geriye doğru yayarak ağırlık ve bias değerlerini günceller. Hatayı geri yayma tekniği ise bu hatanın her katmanda geriye doğru iletilmesini sağlar.

Geri yayılım algoritması ve hatayı geri yayma teknikleri, derin öğrenme sürecinde büyük önem taşır. Bu teknikler, ağın eğitim sürecindeki hata oranını minimize etmek için kullanılır. Derin öğrenme, karmaşık problemleri çözmek için etkili bir yöntem olmasının yanı sıra, büyük veri setleri üzerinde de etkili sonuçlar verir."


Derin Öğrenme Geri Yayılım Algoritması Hatayı Geri Yayma
Whatsapp ile görüş