Tokenizasyonun Uygulanması ve Örnekler

Yapay Zeka ile Yazarlık Yardımı

Doğal Dil İşleme (DDİ) alanında önemli bir aşama olan "tokenizasyon", metin verilerini daha küçük parçalara bölme sürecini ifade eder. Türkçe için de büyük bir öneme sahip olan bu işlem, dilbilimsel ve veri analitiği çalışmalarında sıkça kullanılır. Tokenizasyon, metinlerin anlamsal yapılarını koruyarak kelimeleri veya dilimleri ayırmayı hedefler ve genellikle aşağıdaki adımları içerir:

1. Cümle Ayırma: İlk adımda, metin paragraflara, paragraflar da cümlelere ayrılır. Bu, noktalama işaretlerini kullanarak yapılabileceği gibi, dilbilgisi kuralları ve doğal dil işleme araçları da kullanılarak otomatik olarak gerçekleştirilebilir. Örneğin, "Bu, Türkçe doğal dil işleme alanında oldukça kullanışlı bir yöntemdir." cümlesi, "Bu, Türkçe doğal dil işleme alanında oldukça kullanışlı bir yöntemdir" ve "cümlesi" olarak ayrıştırılabilir.

2. Kelime Ayırma: Cümleler kelimelere bölünür. Türkçe için, genellikle boşluklar (whitespace) kullanılarak kelimeler ayırt edilir. Ancak bazı Türkçe kelimeler, eklerle birleştiğinde ayrıştırmada zorluklara neden olabilir. Bu durumda, morfolojik analiz araçları kullanılabilir. Örneğin, "Ankara'ya gitmek istiyorum." cümlesi, "Ankara'ya", "gitmek" ve "istiyorum" olarak ayrıştırılabilir.

3. Simgeleştirme: Kelimeler sembollerle temsil edilir. Bu semboller, daha sonra metin analitiği veya model eğitimi gibi işlemler için kullanılır. Türkçe için, her bir kelime bir sembol olarak kabul edilebilir.

Örnekler:

Metin: "Türkçe doğal dil işleme alanı üzerinde çalışmaktayım."
Tokenler: ["Türkçe", "doğal", "dil", "işleme", "alanı", "üzerinde", "çalışmaktayım"]

Metin: "Bugün hava çok güzel."
Tokenler: ["Bugün", "hava", "çok", "güzel"]

Bu örneklerde, metinler cümleler ve ardından kelimelere ayrıştırılmıştır. Her bir kelime bir token olarak kabul edilir. Bu tokenler daha sonra daha fazla işleme veya analiz için kullanılabilir.

Tokenizasyon, dilbilimsel çalışmalardan yapay zeka modeli eğitimine kadar birçok alanda önemli bir adımdır. Türkçe dilindeki özel kuralların ve eklerin bulunması, tokenizasyonu Türkçe için zorlaştırabilir. Ancak doğru araçlar ve yöntemler kullanılarak doğru sonuçlar elde edilebilir ve veri analitiği ve metin madenciliği çalışmalarına büyük katkı sağlanabilir."


Doğal Dil İşleme Tokenizasyonun Uygulanması Örnekler Türkçe NLP Metin İşleme Doğal Dil İşleme Örnekler Doğal Dil İşleme Tokenizasyonu Metin Analizi
Whatsapp ile görüş